Mot Avdalen, Utladalen
Bestillingsreferanse: 08.05.13._50.jpg
Bildet inngår i albumet Utladalen LV -