Laksand_Mergus merganser
Bestillingsreferanse: 22.04.06._22.jpg
Bildet inngår i albumet Andefam -