Laksand_Mergus merganser
Bestillingsreferanse: 09.04.16._13.jpg
Bildet inngår i albumet Andefam -