Leirholshøgda, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 06.01.08._17.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -