Leirholstølen, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 16.05.16._092.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -