Engperlemorvinge_Brenthis ino på bergmynte
Bestillingsreferanse: 19.08.03._195.jpg
Bildet inngår i albumet Sommerfugler -