Skjøtsel på Skåri, Utladalen
Bestillingsreferanse: 09.07.14._49.jpg
Bildet inngår i albumet Utladalen LV -