Marinøkkel_Botrychium lunaria
Bestillingsreferanse: 12.06.10._150.jpg
Bildet inngår i albumet Ormetungefam -