Fiskeørn_Pandion haliaetus
Bestillingsreferanse: 21.08.17._428.jpg
Bildet inngår i albumet Fiskeørnfam -