Fiskeørn_Pandion haliaetus
Bestillingsreferanse: 21.08.20._130.jpg
Bildet inngår i albumet Fiskeørnfam -