Fiskeørn_Pandion haliaetus
Bestillingsreferanse: 21.05.05._295.jpg
Bildet inngår i albumet Fiskeørnfam -