Laglim, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 09.10.14._018.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -