Belgenøse, Grindafjellet, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 11.09.16._063.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -