Begna, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 04.01.11._01.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -