Blankstorkenebb_Geranium lucidum
Bestillingsreferanse: 13.07.02._054.jpg
Bildet inngår i albumet Storkenebbfam -