Stivstarr og tamrein
Bestillingsreferanse: 07.08.24._123.jpg
Bildet inngår i albumet Starrfam -