Ikke flere bilder i dette utvalget!
Skibladner, Totenvika, Østre Toten kommune
Bestillingsreferanse: 1996.08.04._01.jpg
Bildet inngår i albumet Østre Toten kom -