Smådaladn naturreservat, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 06.07.22._34.jpg
Bildet inngår i albumet Smådaladn NR -