Temmincksnipe_Calidris temminckii
Bestillingsreferanse: 14.11.29._1781.jpg
Bildet inngår i albumet Tranefam -