Bekkeblom_Caltha palustris
Bestillingsreferanse: 07.05.29._11.jpg
Bildet inngår i albumet Lomendeltaet FF -