Fredløs_Lysimachia vulgaris
Bestillingsreferanse: 11.07.31._116.jpg
Bildet inngår i albumet Dokkadeltaet NR -