Støgonøse, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 16.10.08._41.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -