Trane_Grus grus
Bestillingsreferanse: 18.04.11._0811.jpg
Bildet inngår i albumet Tranefam -