Kvartbekkasin_Lymnocryptes minimus
Bestillingsreferanse: 02.10.28._01.jpg
Bildet inngår i albumet Snipefam -