Hensåsen, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 1998.05.20._01.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -