Døkkestølen, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 21.01.06._08.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -