Fra Slettefjellet, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 13.09.29._01.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -