Ringetøsja, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 02.05.11._03.jpg
Bildet inngår i albumet Div -