Fra Grindafjellet, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 20.08.16._335.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -