Fra Slettefjellet, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 21.07.26._030.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -