Rankonøse_Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 1997.09.28._03.jpg
Bildet inngår i albumet Smådaladn NR -