Fra Slettefjellet, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 14.08.08._08.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -