Fra Slettefjellet, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 18.07.04._421.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -