Grindafjellet, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 04.01.07._03.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -