Vangsmjøsa, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 11.04.20._34.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -