Grindafjellet, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 04.12.26._06.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -