Ved Krististølen, Vestre Slidre kommune
Bestillingsreferanse: 01.01.17._01.jpg
Bildet inngår i albumet Vestre Slidre kom -