Storehøvda, Valdres
Bestillingsreferanse: 10.01.11._12.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -