Øynadn naturreservat, Valdres
Bestillingsreferanse: 07.06.08._69.jpg
Bildet inngår i albumet Øynadn NR -