Vangsmjøsa, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 05.08.30._27.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -