Vangsmjøsa, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 18.09.12._463.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -