Fiskeørn_Pandion haliaetus
Bestillingsreferanse: 12.05.06._57.jpg
Bildet inngår i albumet Fiskeørnfam -