Fiskeørn_Pandion haliaetus
Bestillingsreferanse: 12.07.26._059.jpg
Bildet inngår i albumet Fiskeørnfam -