Fiskeørn_Pandion haliaetus
Bestillingsreferanse: 19.07.27._124.jpg
Bildet inngår i albumet Fiskeørnfam -