Fiskeørn_Pandion haliaetus
Bestillingsreferanse: 19.07.29._203.jpg
Bildet inngår i albumet Fiskeørnfam -