Fiskeørn_Pandion haliaetus
Bestillingsreferanse: 11.09.16._016.jpg
Bildet inngår i albumet Fiskeørnfam -