Hjertetjønnaks_Potamogeton perfoliatus
Bestillingsreferanse: 11.08.11._299.jpg
Bildet inngår i albumet Tjønnaksfam -