Isfugl_Alcedo atthis
Bestillingsreferanse: 09.02.28._125.jpg
Bildet inngår i albumet Isfuglfam -