Gaur_Bos gaurus
Bestillingsreferanse: 09.02.27._127.jpg
Bildet inngår i albumet Gaur -