Møllerstufossen, Nordre Land kommune
Bestillingsreferanse: 10.05.20._148.jpg
Bildet inngår i albumet Nordre Land kom -